ترخیص تجهیزات پزشکی ازگمرک سلفچگان

ترخیص وسایل و دستگاه های پزشکی

ترخیص وسایل و دستگاه های پزشکی :

ترخیص کالا-تخصصی ترین واحد بازرگانی در زمینه تجهیزاتپزشکی،آزمایشگاهی،دارویی،شیمیایی،اپتیک،ال کترونیک،وسایل الکتریکی و… ترخیص کالا و انجام تشریفات گمرکی.

ترخیص وسایل و دستگاه های پزشکی از گمرک، نیاز به آشنا بودن با قوانین گمرکی را دارد، کارمندان توانا و مشاوران هوشیار ما که آشنا به شگردهای ترخیص، خصوصا برای ترخیص وسایل و دستگاه های پزشکی میباشد که با اتکا به این، کالای شما مشتریان عزیز را به نهایت حفظ امانت داری در شیوه کاری شما در کمترین زمان با کمترین هزینه به راحتی از گمرک ترخیص میکنیم.

 

ترخیص ، ترخیص کار ، تخریص کالا ، شرکت ترخیص کالا ، خدمات ترخیص کالا ، خدمات ترخیص ، تعرفه گمرک ، تعرفه ترخیص ، ارخیص تجهیرات پزشکی

ارتباط اساسی حوزه‌های مختلف لوازم و تجهیزات پزشکی با یکدیگر بررسی یکی بدون دیگری را غیر ممکن می‌سازد. به عنوان مثال بررسی‌های قیمت بی تردید مرتبط با سطح کیفیت کالای تولید شده می‌باشد. لذا بررسی‌های کیفیت، خود پاره‌ای از بررسی قیمت محسوب می‌گردد. حصول چنین دیدگاه مثبتی پس از چند سال تجربه عملکرد دفتر تجهیزات پزشکی و اداره کل بررسی قیمت منجر به ادغام این دو مرکز و تشکیل اداره کل تجهیزات پزشکی در سال ۱۳۷۲ زیر نظر معاونت درمان گردید. در سال ۱۳۸۴ با تغییر رویکرد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و حمایت همه‌جانبه از توسعه امور نظارتی و مدیریتی در حوزه تجهیزات پزشکی، اداره کل تجهیزات پزشکی زیر نظر مرکز مدیریت و هماهنگی امور بازرگانی طرح‌های زیادی در زمینه‌های مرتبط به اجرا در آورد که یکی از مهمترین آنها تدوین ضوابط وسایل پزشکی بود. اداره کل تجهیزات پزشکی با بکارگیری نظرات کارشناسان و خبرگان فن و با آگاهی از ساختار و رویکرد آیین نامه تجهیزات پزشکی بود.

ترخیص تجهیزات پزشکی و دارو

ترخیص تجهیزات پزشکی و دارو :

ترخیص و اخذ مجوزهای لازم جهت کلیه کالاهای مجاز از گمرکات تهران و بندر عباس
ترخیص کالاهای فاسد شدنی و دارو بصورت حمل یکسره و بدون توقف در انبار گمرک
ترخیص تخصصی کیتهای پزشکی ، الایزا و …

 

 

فصل اول – كليات
ماده 1 – شركت سهامي دارويي كشور در شركت پخش و ترخیص فرآورده‌هاي پزشكي ايران ادغام و نام شركت ياد شده به شركت مادر تخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور اصلاح مي‌گردد و از اين پس در اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده مي‌شود.
شركت براساس مفاد اين اساسنامه، قوانين و مقررات شركت‌هاي دولتي و ساير قوانين و مقررات مربوط اداره مي‌شود.
ماده 2 – شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.
ماده 3 – مدت شركت نامحدود است.
ماده 4 – مركز شركت در تهران است.

فصل دوم – موضوع شركت
ماده 6 – موضوع شركت به شرح زير است:
الف – تهيه، ترخیص، توزيع، خريد و فروش دارو و مواد اوليه آن، شيرخشك، مواد و سموم بهداشتي و واكسن، مواد، ملزومات، وسايل و تجهيزات پزشكي و بهداشتي و درماني بيمارستاني و دندانپزشكي و آزمايشگاهي و توان بخشي (با اولويت تأمين و تعديل نرخ بازار) از طريق منابع داخلي و خارجي.
ب – ارايه خدمات و پشتيباني دانشگاه‌ها، بيمارستان‌ها، مراكز درماني، ازمايشگاهي و توان بخشي در زمينه‌هاي تطبيق با استانداردها، كاليبراسيون، كنترل كيفيت، مشاوره مهندسي پزشكي و دارويي.
ج – انجام ساير فعاليت ها و اقدامات لازم در موارد مرتبط با موضوع شركت.