ترخیص کار حرفه ای دارو ازگمرک آذربایجان شرقی

ترخیص دارو

ترخیص دارو:

ترخیص دارو از گمرک، نیاز به آشنا بودن با قوانین گمرکی را دارد، کارمندان توانا و مشاوران هوشیار ما که آشنا به شگردهای ترخیص، خصوصا برای ترخیص دارو میباشد که با اتکا به این، کالای شما مشتریان عزیز را به نهایت حفظ امانت داری در شیوه کاری شما در کمترین زمان با کمترین هزینه به راحتی از گمرک ترخیص میکنیم.

ترخیص ، ترخیص کار ، تخریص کالا ، شرکت ترخیص کالا ، خدمات ترخیص کالا ، خدمات ترخیص ، تعرفه گمرک ، تعرفه ترخیص ، ترخیص دارو,

مدیرکل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو، جزئیات ترخیص داروهای وارداتی از گمرک کشور را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مهدی پیرصالحی با اشاره به فعالیت های مهم کمیته واردات سازمان غذا و دارو اشاره کرد و گفت: تصمیم گیری درباره صدور مجوز ترخیص داروهای موجود در گمرک از جمله وظایف این کمیته است.

وی ادامه داد: در این کمیته به شاخص هایی مانند آمار مصرف سال قبل و همچنین سال جاری، آمار صدور مجوزهای ورود و ترخیص از ابتدای سال تاکنون و موجودی شرکت ها توجه می شود و با توجه به در نظر گرفتن جمیع جهات درباره صدور و یا عدم صدور مجوز ترخیص دارو از گمرک تصمیم گیری می شود.

پیرصالحی با بیان اینکه  قطعا اگر در بازار کمبود باشد اجازه ترخیص دارو داده می شود اظهار داشت: اگر موجودی به اندازه کافی باشد مجوز ترخیص دارو از گمرک بر اساس اولویت بندی صادر خواهد شد زیرا در غیر این صورت همانند مواردی که قبلا مشاهده شده  دارو هایی مزید بر نیازی که وارد کشور گردیدند نه تنها به فروش نمی رسند بلکه به دلیل انقضای تاریخ مصرف غیر قابل استفاده هم می شوند.

 

ترخیص وسایل و دستگاه های پزشکی

ترخیص وسایل و دستگاه های پزشکی :

ترخیص کالا-تخصصی ترین واحد بازرگانی در زمینه تجهیزاتپزشکی،آزمایشگاهی،دارویی،شیمیایی،اپتیک،ال کترونیک،وسایل الکتریکی و… ترخیص کالا و انجام تشریفات گمرکی.

ترخیص وسایل و دستگاه های پزشکی از گمرک، نیاز به آشنا بودن با قوانین گمرکی را دارد، کارمندان توانا و مشاوران هوشیار ما که آشنا به شگردهای ترخیص، خصوصا برای ترخیص وسایل و دستگاه های پزشکی میباشد که با اتکا به این، کالای شما مشتریان عزیز را به نهایت حفظ امانت داری در شیوه کاری شما در کمترین زمان با کمترین هزینه به راحتی از گمرک ترخیص میکنیم.

 

ترخیص ، ترخیص کار ، تخریص کالا ، شرکت ترخیص کالا ، خدمات ترخیص کالا ، خدمات ترخیص ، تعرفه گمرک ، تعرفه ترخیص ، ارخیص تجهیرات پزشکی

ارتباط اساسی حوزه‌های مختلف لوازم و تجهیزات پزشکی با یکدیگر بررسی یکی بدون دیگری را غیر ممکن می‌سازد. به عنوان مثال بررسی‌های قیمت بی تردید مرتبط با سطح کیفیت کالای تولید شده می‌باشد. لذا بررسی‌های کیفیت، خود پاره‌ای از بررسی قیمت محسوب می‌گردد. حصول چنین دیدگاه مثبتی پس از چند سال تجربه عملکرد دفتر تجهیزات پزشکی و اداره کل بررسی قیمت منجر به ادغام این دو مرکز و تشکیل اداره کل تجهیزات پزشکی در سال ۱۳۷۲ زیر نظر معاونت درمان گردید. در سال ۱۳۸۴ با تغییر رویکرد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و حمایت همه‌جانبه از توسعه امور نظارتی و مدیریتی در حوزه تجهیزات پزشکی، اداره کل تجهیزات پزشکی زیر نظر مرکز مدیریت و هماهنگی امور بازرگانی طرح‌های زیادی در زمینه‌های مرتبط به اجرا در آورد که یکی از مهمترین آنها تدوین ضوابط وسایل پزشکی بود. اداره کل تجهیزات پزشکی با بکارگیری نظرات کارشناسان و خبرگان فن و با آگاهی از ساختار و رویکرد آیین نامه تجهیزات پزشکی بود.